Dětská skupina ve Frýdlantu II – Projekt ESF, Operační program Zaměstnanost

Mgr. Petr Kozlovský, 21. 9. 2018

Na období  od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 získala škola finanční prostředky z Evropského sociálního fondu v rámci operačního programu Zaměstnanost na provozování Dětské skupiny ve Frýdlantu. Cílem projektu, který navazuje na projekt z let 2016-2018,  je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. Dětská skupina je provozována v budově pracoviště ZŠ Bělíkova 977, Frýdlant. Kapacita zařízení je 12 dětí. Služby dětské skupiny jsou určeny pro děti ve věku od 1 roku do zahájení povinné školní docházky. Dotace na dítě je podmíněna zaměstnáním alespoň jednoho z rodičů.

Plakát k projektu

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.