Květen v naší školce

admin, 31. 5. 2018

Začátkem měsíce května jsme pozvali paní fotografku, aby nás vyfotila na společné foto. Někdo se usmíval, někdo škaredil, ale nakonec vše dobře dopadlo a děti si odnášely domů krásnou fotografii na památku.
Tento týden také mezi nás zavítaly nové děti … byl totiž „Den otevřených dveří“. Rodiče s dětmi měli tak možnost si prohlédnout prostory školky a samozřejmě si i pohrát.
Ve třídě „tygříků“ panovalo velké napětí a těšení. Byl tu opět „Malý stavitel“. Děti řešily problematiku projektování kanalizace a odpadů a tak se na chvíli staly malými inženýry.
A je tady besídka pro maminky. Děti byly netrpělivé …. „Přijde moje maminka?“… Chci jí básničkou, písničkou, tanečkem říct, jak moc ji mám rád. Podařilo se … tréma opadla, děti maminkám zazpívaly, zatančily a předaly dáreček s kytičkou a sladký dortík, který upekly paní kuchařky.
Velký den nastal, když se na nástěnce objevil plakát „ŠKOLNÍ VÝLET“. Nejmenší děti jely autobusem do liberecké ZOO. Starší děti vyrazily s batůžky na zádech směr vlakové nádraží. Odtud jely do Hejnic a pak pokračovaly do Lázní Libverda. Děti potřebovaly po dlouhém výstupu odpočinek a tak v lázeňském parčíku ze svých batůžků vyndaly svačinku připravenou od našich
kuchařinek. Doplnily energii a mohly dál pokračovat směr „Obří sud“. Některé děti žasly při pohle-du na Obří sud, jiné se těšily na dobrůtky od maminky. Dále vystoupaly do dětského tábora, který byl ukrytý v lese. Byl čas oběda a tak se děti vrhly na smažené řízečky s okurkou a chlebem. Prohlédly si tábor, využily houpačky, průlezky a pak už hajdy na zpáteční cestu. Ještě jsme se zastavili na teplou lázeňskou oplatku. Vše má ale svůj konec. Šupajdili jsme z kopečka do Hejnic
na vlak, který s námi uháněl domů. Den se vydařil, sluníčko se na nás celý den smálo a děti plné zážitků se už těšily domů.
Svou fyzickou zdatnost uplatnily nejen na výletě, ale i na sportovních hrách pořádaných MŠ Bělíkova. Soutěžily v běhu mezi překážkami, skákání v pytli, koulení míče, házení na cíl….
Putovní pohár naše děti sice nevyhrály, ale odcházely se sladkou odměnou a spokojené.
Měsíc květen pomalu končí a před námi je sportovní akce pro 15 předškoláků z naší školky, která se koná v Liberci. Tady si děti zazávodí s dětmi z celého Libereckého kraje. Doufáme, že si domů přivezou plno krásných sportovních zážitků.
MŠ Sídlištní

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.