Soutěž Zlatá srnčí trofej

admin, 30. 5. 2018

Ve dnech 18. – 19.5. 2018 se konala soutěž Zlatá srnčí  trofej. Pořadatelem této soutěže byl Okresní myslivecký spolek Liberec a Myslivecký spolek Kohoutí vrch Vítkov. Této soutěže se účastnilo okolo 60 dětí, které dochází do mysliveckých kroužků nebo mají zájem o přírodu, myslivost a její ochranu. Z kroužku Smědáček při Domu dětí a mládeže Frýdlant se účastnilo celkem 5 dětí.

V této soutěži jsou děti rozděleny do kategorií 1. (MŠ, 1.-3. třída), 2. (4. – 6. třída) a 3. (7. – 9. třída). Soutěž probíhala formou testových otázek a poznávací stezkou okolní přírodou Vítkova s jednotlivými zastaveními. Každý soutěžící je zvlášť zkoušen z různých mysliveckých  či přírodních oborů, např. poznávání zvěře, zbraní a střeliva, kynologie, péče o zvěř, lovectví, dendrologie nebo botaniky.

Součástí soutěže byla samostatně hodnocena střelba ze vzduchovky a výtvarná soutěž (přivezené kresby a modely s mysliveckou tématikou). V letošním roce bylo téma „Les a jeho zvířátka v zimě“.

V soutěži střelby ze vzduchovky se umístil na 3. místě Josef Litoš, 2.C, ZŠ Husova. Nejúspěšnějším soutěžícím byl Lukáš Kubát, 2. třída, ZŠ Raspenava, který vyhrál výtvarnou soutěž a stal se také vítězem ve své kategorii této soutěže. Současně získal nejlepší ocenění ze všech zúčastněných děti a stal se tak absolutním vítězem celé soutěže.

Na tomto místě je vhodné všem zúčastněným a hlavně vítězům moc a moc pogratulovat a popřát jim, aby i v dalších letech byli úspěšní.

Myslivosti Zdar!

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.