Podpora výuky jazyků na naší škole aneb umět německy se vyplatí!

admin, 13. 5. 2018

Již čtvrtým rokem se naši žáci účastní projektu Aquamundi – Voda bez hranic.
Ve dnech 14. a 15. 3. 2018 se žáci sedmého a osmého ročníku z pracoviště ZŠ Husova zapojili do přeshraničního česko-německého projektu „Aquamundi – Voda bez hranic“. V průběhu dvou dnů se žáci zabývali tématem vody v krajině nejen z přírodovědného, ale i z uměleckého hlediska. Kromě našich žáků se projektových dnů vždy účastní i skupina žáků německých. Žáci z české i německé skupiny se rozdělili a následně vytvořili dva mezinárodní, tedy česko-německé týmy. Každý tým absolvoval jeden přírodovědný den v Drážďanech a druhý, umělecko-společenský den v Jablonci nad Nisou.
Během projektového dne se žáci nejen seznamovali a blíže poznávali, rozvíjeli konverzaci v cizím jazyce, ale též se pokoušeli ztvárnit vodu pomocí kresby, modelováním i malováním. Při společné vycházce poznávaly česko-německé dvojice centrum Jablonce, sebe navzájem a dokázaly přitom splnit nelehké úkoly místopisného charakteru. Den v Německu strávili žáci v areálu čistírny odpadních vod v Drážďanech. Ve zdejších krásně vybavených laboratořích si vyzkoušeli různé „pokusy“. Na závěr byla pro žáky připravena prohlídka čističky odpadních vod.
Během dvou projektových dnů měli žáci možnost opět uplatnit své znalosti z výuky, získat nové poznatky a poznat též nové kamarády.
Jelikož se nám příhraniční projekty i akce osvědčují a je vidět jejich velký přínos pro žáky, zapojili jsme se i do dalších příhraničních projektů přírodovědných i společensko-uměleckých. V květnu naše žáky ještě čeká přírodovědný projekt „„Grüne Perlen an der Neiße““ a žáci šestých tříd se v červnu zúčastní projektu „Homo et regio“.
Naše škola též už několik let spolupracuje s německou školou „An der Weinau“ v nedaleké Žitavě. V rámci tohoto partnerství jsou organizovány různé česko-německé projekty v oblasti jazykové, umělecké či sportovní. A ani tento školní rok není výjimkou. V dubnu tohoto roku jsme pozvali naše německé sousedy na dvě dopoledne do Frýdlantu a spolu s našimi žáky jsme připravili česko-německé projektové dny. Obě dopoledne byla rozdělena na aktivity zaměřené na prohloubení českého, německého a letos nově i anglického jazyka. Žáci ve smíšených skupinách plnili různé úkoly, zjišťovali vzájemně informace o sobě i sousedních zemích, hráli animační hry atd. Po tomto jazykově zaměřeném úvodu vyrazili první den na stopovačku po naší nově otevřené Křížové cestě. Během ní plnili úkoly a na konci si společně dali občerstvení, které připravili naši žáci. Druhé dopoledne pak strávili v areálu Rozhledny, kde si opekli buřty a zahráli několik her.
V těchto dnech připravujeme také společný výtvarný projekt. 16. května za námi přijede skupina žáků z Žitavy se svými vyučujícími a spolu s několika našimi žáky budou společně výtvarně zachycovat významné stavby našeho města. Na oplátku pak vyrazí v září příštího školního roku do Žitavy, kde budou malovat tamější významné budovy. V obou městech pak bude zorganizována malá výstava.
Znalosti němčiny jsou také pravidelně využívány a testovány v rámci volitelného předmětu Konverzace v Nj, jehož součástí jsou exkurze po zajímavých místech v sousedním Sasku. Letos jsme kromě Žitavy navštívili také žitavskou zoologickou zahradu, Motýlí dům v Jonsdorfu a čeká nás ještě výlet na Oybin.
Mgr. Michaela Fialová, Mgr. Vladimíra Dančevská

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.