Přípravná třída ve školním roce 2018/2019

admin, 23. 3. 2018

Přípravná třída je koncipována od loňského roku, slouží pro děti s odkladem školní docházky! (Dříve zde byly jen děti předškolní a s odkladem, ale  které měly statut “sociálně znevýhodněné”, což dnes neplatí).

Přípravná třída je určena k systematické přípravě dětí s odkladem školní docházky na bezproblémový vstup do školy.

Vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je koncipován tak, aby sloužil k jejich snadnějšímu začlenění do vzdělávacího procesu. Jeho úkolem je předcházet případným neúspěšným začátkům ve školní docházce. Toto má pro dítě velký význam, protože neúspěchy na počátku vzdělávání téměř vždy nepříznivě ovlivní jeho další průběh.

Co naše přípravná třída nabízí???

Velkou výhodou přípravných tříd je snížený počet dětí ve třídě (10 – 15 dětí), individuální přístup ke každému dítěti, případně asistent pedagoga. Další výhodou je to, že přípravná třída bude na půdě základní školy a dítě se tak seznámí s prostorem a režimem školy (vidí okolo sebe  starší děti, postupně poznává učitele, naučí se chodit do školní jídelny, případně do školní družiny a zlepšuje si tak základní sociální dovednosti a komunikaci s okolím). Škola je už zkrátka okolo něj a ono se přestane tohoto prostředí bát.

Přípravný ročník základní školy se od mateřské školy liší také v tom, že vzdělávání je organizováno jako polodenní v rozsahu 18-22 hodin týdně.

Po skončení vyučování děti odchází domů nebo mohou navštěvovat školní družinu. Docházka do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče hradí pouze stravné v jídelně (pokud dítě chodí na obědy), dále poplatek za školní družinu včetně pracovních pomůcek (pokud dítě družinu navštěvuje).

Přihlásit své dítě můžete prostřednictvím žádosti o přijetí do přípravné třídy + doklad o odkladu školní docházky ve školním roce 2018/2019.

Žádost obdržíte při zápisu dítěte do školy dne 24. dubna 2018.

Mgr. Věra Dunajčíková, ředitelka školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.