Šablony – Podpora činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ, Frýdlant

admin, 12. 9. 2017

Název projektu: Podpora činnosti ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0002440

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Stručný popis projektu:

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů. Projekt pomůže škole při společném vzdělávání dětí/žáků, a to prostřednictvím personálního posílení o školního asistenta a speciálního pedagoga. Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity (klub zábavné logiky a deskových her a doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem).

Hlavní cíl projektu:

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, který si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Jedná se o následujících témata: Osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.

Výsledky projektu:

Díky realizaci projektu budou podpořeny jak základní, tak mateřské školy ve Frýdlantu. Celkem bude realizováno 23 mimoškolních aktivit vedoucích k rozvoji základních kompetencí dětí a žáků a to včetně gramotností.

Celkem bude podpořeno min. 1115 žáků / dětí, u kterých se díky podpoře ESF zvýší kvalita výchovy a vzdělávání a proinkluzivnost. Celkem bude podpořeno min. 35 pracovníků ve vzdělávání, kteří budou v praxi uplatňovat nově získané poznatky a dovednosti.

Celkem budou podpořeny 3 platformy pro odborná tematická setkání pedagogů, rodičů a odborníků pro sdílení profesních zkušeností pedagogů a výměnu příkladů dobré pedagogické praxe.

 

 

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.