Změna provozu ŠD – rekonstrukce ZŠ Husova

admin, 25. 4. 2016

Vážení zákonní zástupci,

dovolujeme si vás informovat, že z důvodu rekonstrukce budovy ZŠ Husova dojde ke stěhování celého pracoviště včetně školní družiny na ostatní pracoviště naší organizace a to od 16. května 2016.

Žáci, kteří budou docházet na výuku na pracoviště Domu dětí a mládeže, budou zde také docházet na ranní družinu (6:00 – 7:40) i odpolední družinu (11:40 – 16:00) vedenou paní vychovatelkou M. Beranovou a L. Tomanovou v prvním patře budovy. Kontakt na školní družinu od 12. 5. 2016 (+420) 482 312 270.

Žáci, kteří budou docházet na výuku na pracoviště ZŠ Bělíkova, zde budou docházet do ranní ŠD (6:00 – 7:40) v přízemí, vlevo za šatnami (vychovatelky Z. Šťastná a D. Svobodová). Odpolední školní družina (11:40 – 16:00) bude vedená v patře DDM. Kontakt na školní družinu od 16. 5. 2016 ranní (+420) 739 882 578 a odpolední (+420) 482 312 270.

Žáci, kteří budou docházet na výuku na pracoviště ZŠ Purkyňova, zde budou docházet do ranní ŠD (6:00 – 7:40) i odpolední ŠD (11:40 – 16:00) vedené paní vychovatelkou M. Fialovou v prvním patře budovy, vstup vedle ředitelství školy. Kontakt na školní družinu od 16. 5. 2016 (+420) 488 880 226 nebo 737 336 715.

Žáci, kteří budou docházet na výuku na pracoviště ZŠ Bělíkova, budou zde také docházet na ranní ŠD (6:00 – 7:40). Odpolední školní družina vedená paní vychovatelkou H. Luskovou bude normálně probíhat v prostorách DDM, pouze se upraví provozní doba a to na 12:00 – 16:00. Kontakt na školní družinu od 16. 5. 2016 ranní (+420) 739 882 578

Změna provozu školní družiny je platná takto:

družina pro web

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.