Připravujeme nové kroužky

admin, 16. 3. 2016

Dům dětí a mládeže při ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant připravuje na příští školní rok nové kroužky zaměřené na nejmenší. V plánu je otevřít již letos probíhající „Dílničku pro nejmenší“, dále připravujeme polytechnický kroužek „Šikulové aneb práce všeho druhu“. Dalším kroužkem bude pohybový kroužek a Mažoretky. Vše je zatím v přípravné fázi, ale doufáme, že se nám všechny tyto kroužky podaří otevřít a bude o ně ze stran dětí zájem. Pro žáky ZŠ bude nový sportovní kroužek zaměřený na míčové hry, zde bychom rádi poděkovali iniciativě jedné maminky. Pokud byste chtěli vést kroužek či měli nějaký požadavek na zavedení nového kroužku, budeme rádi za jakoukoli pomoc či návrh.

Za kolektiv DDM

Mgr. Kateřina Kaprálek Vítámvásová

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.