Platby za školní družinu II. pololetí

admin, 6. 1. 2016

Úplata je splatná předem: leden – červen (6 měsíců)……………………. 600,- Kč a je splatná do 31. 1. 2016. Základní částka úplaty za zájmové vzdělávání žáka ve školní družině  činí 100 Kč měsíčně za jedno dítě. Tato částka platí pro každé další dítě v případě docházky sourozenců do školní družiny.Úplata za školní družinu bude zasílána na číslo účtu organizace vedeném u Komerční banky:

ČÍSLO ÚČTU: 27639461/0100

SPECIFICKÝ SYMBOL:

VARIABILNÍ SYMBOL: rodné číslo dítěte, žáka či studenta.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.