Letní příměstský tábor

admin, 26. 5. 2015

Pracoviště DDM pořádá pro děti od 1. – 6. třídy, které chtějí aktivním a zábavným způsobem strávit týden prázdnin příměstský tábor v termínech 7. – 10. 7. a 13. – 17. 7. 2015.

Zajímavý program na každý den od 8:00 do 16:00 hod. Cena za 1. běh činí 550,- Kč a za 2. běh je 650,- Kč.

Děti budou přebírány v DDM od 7:30 do 8:00 a odevzdávány od 16:00 do 16:30 hod.

Tábor je určen pro děti, které s námi chtějí poznávat krásy našeho regionu (např. zámek Frýdlant, Bozkovské dolomitové jeskyně, výlet na Smědavu, vodopády či technické muzeum v Bílém Potoce), dále na děti čeká koupání, vycházka na rozhlednu, opékání buřtů, sportovní soutěže, výtvarná dílna, aj.

Tábor se uskuteční jen v případě minimálního počtu 10 dětí.

V ceně je zahrnuto: obědy, pitný režim, pedagogický dozor, užívání prostorů a energie, materiál, jízdné, vstupné do objektů. Přihlášky lze vyzvednou ve všech ŠD a odevzdat v DDM či ŠD DDM nejpozději do 29. 5. a zaplatit poplatek nejpozději do 17. 6. 2015.

Přihlášky a další informace naleznete níže v přiložených dokumentech:

Přihláška na tábor

Informace pro rodiče

Prohlášení o bezinfekčnosti a odpovědnosti za škody

Táborový řád

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.