„Školička aneb příprava dětí předškolního věku na nástup do 1. třídy“

admin, 27. 2. 2015

Naše škola získala finanční prostředky z programu MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2015 k realizaci projektu určeném pro romskou komunitu: „Školička aneb příprava dětí předškolního věkuna nástup do 1. třídy“. Cílem projektu je podporovat a rozvíjet formou různých aktivit připravenost dětí pro školní docházku. Školička (třída o 12 dětech) bude realizována každý týden ve stejný den a hodinu, třídy jsou zřízeny 2. Projekt je realizován od ledna 2015 do prosince 2015.

Vážení rodiče,

pro vaše děti, které by měli následující rok nastoupit do 1. třídy, jsme připravili kroužek ŠKOLIČKA.

Výuka bude probíhat v učebně 1. třídy na ZŠ Purkyňova po dobu 60 minut každý týden. První setkání jak pro děti, tak jejich rodiče bude 9. 3. 2015 od 13:30 první skupina a od 14:30 druhá skupina.

Děti budou do Školičky docházet každý týden, rodiče žádáme, aby je vždy přivedli k hlavnímu vchodu před ZŠ Purkyňova, kde si je od nich vyzvednou paní učitelky 5 minut před začátkem hodiny. Stejně tak si děti budete vyzvedávat u hlavního vchodu v 14:30 a 15:30 hodin. Kroužek vede paní učitelka Jaruška Hihlánová a Saša Erlebachová.

Děti musí mít do školy přezůvky (bačkory, tenisky)!

Ostatní pomůcky jako jsou např. tužky, pastelky, bloky, lepidlo, nůžky, penál, časopis Sluníčko, Pusík dostanou děti z programu a budou si je nechávat ve škole.

Pro přihlášení dítěte do kroužku je nutné řádně vyplnit přihláška.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.