Ukázkové testy SCIO – jednotné přijímací zkoušky v Libereckém kraji

admin, 19. 12. 2014

Pod níže uvedenými odkazy jsou k dispozici ukázkové testy z jednotlivých testovaných oblastí členěné podle příslušného ročníku základní školy včetně klíče správných řešení…

http://www.edulk.cz/Příspěvky/tabid/72/EntryId/3277/Ukazkove-testy-SCIO-jednotne-prijimaci-zkousky-v-Libereckem-kraji.aspx

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.