Společně proti drogové závislosti aneb pětidenní pobyt našich a německých žáků v Johanngeorgenstandtu

admin, 23. 10. 2014

Jedná se o česko-německý projekt, jehož hlavním cílem je pomoci rodičům posílit žáky v odolnosti proti nástrahám drog a jiných závislostí. To se děje pomocí přednášek se zástupci policie a centra Jupiter, společným překonáváním překážek a výzev v Outdoorovém centru (lezení po skalách, do jeskyní – vše pod dozorem profesionálních horolezců). Mimo to budou žáci nuceni dorozumět se německy a procvičit si své znalosti. Pobyt proběhne v Krušných horách, v Sasku, v blízkosti českých hranic

Termín: 18. – 22. května 2015

Účastníci: Žáci 8. a 9. tříd naší školy, kteří mají němčinu jako 2. cizí jazyk a žáci Základní a střední školy v Ammersrichtu.

Počet českých účastníků: 15 – 20

Cena: 3000 Kč

V ceně je zahrnuto

–   ubytování a stravování v mládežnické ubytovně v Johanngeorgenstadtu:

http://www.jugendherberge-sachsen.de/jugendherbergen/jh-johanngeorgenstadt/portrait/

–   pobyt v Outdoorovém centru Westerzgebirge a péče jejich profesionálních instruktorů, zapůjčení potřebného technického vybavení:

http://www.outdoorteam-westerzgebirge.de/

–   vedení akce zástupci sdružení Jupiter 49335 (organizace pořádající pro české a německé školy společné pobyty zaměřené na protidrogovou prevenci):

http://www.jupiter-49335.de/index.php

 

Přihlásit se můžete u svých vyučujících němčiny nebo přímo u V. Dančevské.    

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.