Nabídka kroužků

admin, 10. 9. 2014

Vážení rodiče, žáci,

níže naleznete kompletní přehled všech kroužků. Přihlášky lze vyzvednout od 11. 9. 2014 v kanceláři DDM, školních družinách či si ji stáhnout zde.

Odevzdání přihlášek je možné pouze v kanceláři DDM v informačních hodinách nebo po telefonické domluvě a to nejpozději do 30. 9.

Úplata za 1. pololetí (říjen – leden) je splatná nejpozději do 20. října 2014.

[table id=7 /]

Není-li stanoveno jinak, kroužky začínají:

[table id=8 /]

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.