Implementace etické výchovy na 2.stupni naší školy

admin, 13. 11. 2013

Naše škola se zapojila do rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013. Projekt jsme nazvali „Implementace etické výchovy na 2. stupni ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant“ a jeho hlavním cílem je zkvalitnění vzdělávání na naší škole díky efektivnímu zavedení etické výchovy do výuky. Proškolení pedagogové 2. stupně se zaměří na zavádění etické výchovy napříč předměty, a tím přispějí ke změně klimatu na naší škole.

Protože si uvědomujeme význam etické výchovy jako nedílné součásti klíčových kompetencí, které by si každý žák měl odnést ze základní školy, rozhodli jsme se pro proškolení čtyř pedagogů ve čtyřicetihodinovém kurzu „Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi“, kteří poté zavedou do výuky prvky etické výchovy napříč předměty. K inovaci ŠVP napomůže konzultace s odborníky, ke zkvalitnění výuky nové učebnice, pro individuální vzdělávání pedagogického sboru odborné publikace.

 

Dvě vyučující ze základní školy v Husově ulici a dvě vyučující ze základní školy v Purkyňově ulici, které zároveň vyučují i předmět Člověk ve společnosti, již absolvovaly polovinu vzdělávacího kurzu. První dva desetihodinové semináře proběhly v budově Etického fóra ČR v Praze ve dnech 19. 10. 2013 a 9. 11. 2013. Kurzy jsou orientované na aktivity podporující Program etické výchovy, který je zaměřen na postupné osvojování jednotlivých sociálních dovedností. Další dva sobotní semináře proběhnou ve dnech 23. 11. a 7. 12. 2013.

 

 

Mgr. Gabriela Hanzlová,

 

koordinátorka projektu

 

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.