Přijatí žáci do školní družiny pro školní rok 2024/2025

Marcela Fialová, 25. 6. 2024

Do školní družiny pro školní rok 2024/2025 jsou přijati všichni žáci, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku na správném formuláři a v řádném termínu.

Kritéria přijímání žáků do školní družiny:

  1. účastník musí být žákem výše jmenované školy,
  2. přednostně bereme účastníky, kteří absolvovali nejmenší počet vzdělávacích cyklů,
  3. budou-li shodné dva předchozí body, rozhoduje registrační – pořadové číslo přihlášeného žáka.

Všichni zájemci o školní družinu v roce 2024/2025 byli do školní družiny přijati tam, kam budou chodit do školy.

V případě dotazů mne kontaktujte na tel. 737 336 715 nebo na e-mailu: marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.