VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY 2023/2024

Mgr. Petr Kozlovský, 29. 5. 2024

Vážení rodiče,
začátkem tohoto roku se část z Vás (cca 63%) zapojila do dotazníkového šetření MAPA ŠKOLY 2023/2024. Jeho cílem bylo především zmapovat spokojenost žáků, rodičů a pracovníků naší školy s jednotlivými oblastmi jejího fungování.

Vaše hodnocení, názory a náměty na zlepšení jsou pro nás důležitými podklady pro plánování dalšího rozvoje školy a zkvalitňování našich služeb.


Níže najdete přehledný souhrn výsledků v hlavních sledovaných oblastech. Nechybí srovnání s dalšími 194 školami, které se šetření také zúčastnily. Jednalo se celkem o 42.544 žáků, 30.096 rodičů a 6.288 zaměstnanců škol.

Výsledky jsou pro větší přehlednost rozdělené podle jednotlivých pracovišť – ZŠ BĚLÍKOVA, ZŠ HUSOVA, ZŠ PURKYŇOVA.

Souhrn_ZŠ_2023_2024_ZŠ Bělíkova

Souhrn_ZŠ_2023_2024_ZŠ Husova

Souhrn_ZŠ_2023_2024_ZŠ Purkyňova


Děkujeme za zapojení do MAPY ŠKOLY, přejeme Vám hezké dny!

Kolektiv pracovníků ZŠ Frýdlant

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.