PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY A ZÁPISY DO ZUŠ FRÝDLANT PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Vladimíra Dančevská, 28. 5. 2024

Vážení rodiče,

přinášíme vám informace o tom, kdy a jak je možné přihlásit se do některého z uměleckých oborů naší základní umělecké školy.

HUDEBNÍ OBOR

Zde je nutné vykonat talentovou zkoušku v budově ZUŠ. Jedná se o krátké, příjemné popovídání s vyučujícím ze ZUŠ, s malým prozkoušením hudebnosti dítěte – zpěv úryvku písničky, rytmické cvičení. Žádný stres :).

 

VÝTVARNÝ OBOR

Není třeba konat talentovou zkoušku, nábor nových žáků probíhá formou zápisu.

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Také bez talentové zkoušky, děti jsou přijímány formou náboru. Letos také s novou vyučující, paní učitelkou Denisou Mikovou.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.