VOLBY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ DO ŠKOLSKÉ RADY NA OBDOBÍ 07/2024 AŽ 07/2027

Mgr. Petr Kozlovský, 18. 5. 2024

Vážení rodiče,
s blížícím se koncem funkčního období členů školské rady ZŠ Frýdlant je ředitel školy dle § 167 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) povinen zorganizovat volby nových členů na další období 07/2024 až 07/2027.

Volby proběhnou prostřednictvím online hlasování. Odkaz pro provedení volby Vám byl v sobotu 18. 5. 2024 odeslán přes školní systém Bakaláři.


Z výzvy k nominaci kandidátů z řad zákonných zástupců žáků, která byla ukončena 3. 5. 2024, vzešli 4 níže uvedení kandidáti (uvedeni v abecedním pořadí).

1. Černičková Petronela

2. Kaplanová Andrea

3. Kutílková Květa

4. Šárka David


V souladu s platným volebním řádem jsou za zákonné zástupce žáků voleni do školské rady 3 kandidáti.

Volit může každý ze zákonných zástupců žáků ZŠ Frýdlant pouze 1x.


Termín pro realizaci voleb zákonných zástupců do školské rady ZŠ Frýdlant je stanoven od soboty 18. 5. 2024 do pátku 31. 5. 2024 do 23:59 hodin.


V případě jakýchkoliv dotazů k průběhu voleb do školské rady kontaktujte ředitele školy na telefonu 602 443 206.

Děkujeme Vám za spolupráci!

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.