INFORMACE PRO VYCHÁZEJÍCÍ ŽÁKY K VÝSLEDKŮM PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Mgr. Petr Kozlovský, 14. 5. 2024

Vážení rodiče, milí žáci,

 ve středu 15. května 2024 budou zveřejněny výsledky 1. kola přijímacího řízení do středních škol, kde se dozvíte, zda byl či nebyl uchazeč přijat. Výsledky budou zveřejněny v systému DiPSy a na veřejně přístupném místě na střední škole. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v 1. a 2. kole přijímacího řízení uchazečům a jejich zákonným zástupcům písemně nezasílají.

Níže Vám představujeme několik kroků, které můžete učinit v případě odvolání se proti průběhu a výsledkům přijímacího řízení, vzdání se práva na přijetí v 1. kole nebo přihlášení do 2. případně 3. kola přijímacího řízení (pokud jste v 1. případně 2. kole nebyli přijati nebo se vzdali práva na přijetí).


Odvolání


Vzdání se práva na přijetí


Přihlášení do 2. kola přijímacího řízení


Přihlášení do 3. a dalších kol přijímacího řízení


Níže najdete informační leták, který obsahuje jednotlivé kroky pro přihlášení do 2. kola přijímacího v případě, že uchazeč nebyl v 1. kole přijat ke studiu na střední škole.

V případě Vašich dotazů můžete kontaktovat výchovného poradce Mgr. Danu Málkovou (pro pracoviště ZŠ Husova) nebo Ing. Jaroslava Prášila (pro pracoviště ZŠ Purkyňova).Vyrobeno Pinn computers s.r.o.