DIGITALIZUJEME ŠKOLU – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1 (2024)

Mgr. Petr Kozlovský, 10. 5. 2024

Název programu: Digitalizujeme školu – Realizace investice Národního plánu obnovy – Komponenta 3.1

Aktivity programu jsou financovány Evropskou unií  – Next Generation EU.

Stručný popis programu:

V rámci investice č. 2: vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3. 1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finační prostředky k dosažení cíle č. 173 zakoupením digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.