OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Mgr. Petr Kozlovský, 29. 4. 2024

Vážení rodiče,

ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, zveřejňuje oznámení o výsledku zápisu dětí k základnímu vzdělávání  pro školní rok 2024/2025.

V souladu s § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které prostřednictvím svých  zákonných zástupců podaly dne 18. 4. 2024 žádost o přijetí k základnímu vzdělávání od 1. září 2024.

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024_2025

Poučení: Proti rozhodnutí lze podat do 15 dnů ode dne jeho zveřejnění odvolání ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu. Odvolání se podle § 81 a násl. Zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád,  podává vždy prostřednictvím ředitele základní školy.

Zároveň připojujeme oznámení o rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 na jednotlivá pracoviště základní školy.

Oznámení o rozdělení dětí přijatých k základnímu vzdělávání pro školní rok 2024_2025 na pracoviště ZŠ

Ve druhé polovině června 2024 se bude pro rodiče dětí přijatých do 1. ročníku ZŠ Frýdlant konat informační schůzka. O přesném termínu Vás budeme informovat dopisem.

 

Ve Frýdlantu 29. 4. 2024     Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.