INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Mgr. Petr Kozlovský, 7. 12. 2023

Vážení rodiče,

Ministerstvo školství ve spolupráci s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) připravilo pro rodiče a žáky, kteří budou ve školním roce 2023/2024 konat přijímací zkoušky na střední školy, webové stránky, kde jsou k dispozici všechny dostupné informace k přijímacímu řízení. Sledujte stránky průběžně, informace se mohou aktualizovat.

https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html

V lednu 2024 bude naše škola pořádat informační schůzky pro vycházející žáky a jejich rodiče. O termínu a organizaci schůzek Vás budeme v předstihu informovat.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obracet na výchovné poradce Mgr. Danu Málkovou (pracoviště ZŠ Husova a Bělíkova) a Ing. Jaroslava Prášila (pracoviště ZŠ Purkyňova).

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.