Využití přírodovědné učebny na pracovišti ZŠ Husova v roce 2023

Marcela Fialová, 5. 10. 2023

Využití přírodovědné učebny v roce 2023.

Přírodovědnou učebnu vybudovanou v rámci projektu města Frýdlant číslo CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_063/0003911, který nese oficiální název „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“, využíváme pro žáky naší školy hlavně na pravidelnou výuku fyziky, přírodovědy a chemie na II. stupni základní školy.

Každý týden se zde scházejí žáci z kroužku „Konstrukce a robotika“, kteří zde sestavují různé modely ze stavebnic Fischertechnik a připravili z nich v učebně malou výstavu pohyblivých modelů. Na kroužku děti pracují také s tablety, učí se základy blokového programování a programují roboty ze stavebnice VEX. Příležitostně se zde schází žáci z kroužku „Zábavná věda“, aby si v učebně vyzkoušeli pomocí jednoduchých praktických pokusů fyzikální zákony.

Na podzim probíhala v učebně výuka pro žáky našich 3. tříd na téma „Člověk a jeho svět – ozoboti a žáci 5. tříd na téma „Člověk a jeho svět – od vypínače ke spotřebiči“. Žáci se seznámili se stavebnicí Boffin a podle plánků samostatně sestavovali jednoduché obvody, aby rozsvítili žárovku, roztočili vrtulku nebo spustili hudbu.

Žáci Základní školy praktické a speciální  a děti z frýdlantských mateřských škol se na workshopech v učebně seznámily s robotickou hračkou ozobotem. Pod vedením paní učitelek a pracovníků domu dětí a mládeže sestavovali dráhu pro ozobota a pomocí barevných čar a příkazů ozoboty programovali.

Napsala Marcela Fialová.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.