ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ ZŠ, ZUŠ A MŠ FRÝDLANT DO VÝSTRAŽNÉ STÁVKY ŠKOLSKÝCH ODBORŮ V PONDĚLÍ 27. 11. 2023

Mgr. Petr Kozlovský, 20. 11. 2023

Vážení rodiče,

v pondělí 27. listopadu 2023 budou některé součásti naší školy uzavřené z důvodu stávky zaměstnanců školy. Důvody, které k tomuto závažnému kroku vedou, Vám představujeme níže.


Přehled provozu jednotlivých součástí školy v pondělí 27. 11. 2023:

MŠ Jiráskova 1137 – celé pracoviště zůstane uzavřeno

MŠ Sídlištní 1228 – celé pracoviště zůstane uzavřeno

MŠ Bělíkova 977 (Liščata) – celé pracoviště zůstane uzavřeno

MŠ Bělíkova 891 – pracoviště bude v provozu bez omezení

ZŠ Bělíkova 977 – pracoviště zůstane uzavřeno

ZŠ Husova 344 – pracoviště zůstane uzavřeno

ZŠ Purkyňova 510 – pracoviště zůstane uzavřeno

ŠD – všechna pracoviště zůstávají uzavřena

DDM – odpolední zájmové kroužky budou probíhat bez omezení 

ZUŠ –   pracoviště bude v provozu bez omezení

DS Koťata – pracoviště bude v provozu bez omezení

Podle informací ředitele Školní jídelny Frýdlant, p. o., pana Bc. Ondřeje Havlína, bude z důvodu zapojení zaměstnanců do stávky uzavřena také Školní jídelna Frýdlant.


Hlavním důvodem zapojení některých pracovníků naší školy do avizované výstražné stávky Českomoravského odborového svazu pracovníků školství v pondělí 27. 11. 2023 není problematika platů pedagogických pracovníků, jak bývá často prezentováno v médiích, ale jedná se zejména o následující body:

Pracovníci škol tak nevstupují do této stávky kvůli svým možným budoucím výhodám, ale zejména kvůli hrozícím negativním systémovým změnám, které by se dotkly hlavně vzdělávání Vašich dětí.

Děkujeme za pochopení!

Kolektiv pracovníků ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.