INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE A ŽÁKY PŘESTUPUJÍCÍ OD 1. 9. 2023 DO 6. ROČNÍKU ZŠ FRÝDLANT Z OKOLNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Mgr. Petr Kozlovský, 9. 6. 2023

Vážení rodiče, milí žáci,

zveme Vás na informační schůzku pro žáky a jejich rodiče, kteří od 1. 9. 2023 přestupují do 6. ročníku ZŠ Frýdlant z okolních základních škol.  Schůzka se bude konat v úterý 20. 6. 2023 od 16:00 hodin na pracovištích ZŠ Husova 344 a Purkyňova 510, Frýdlant. Schůzka je spojená s prohlídkou školy.

Informaci o tom, na jaké z uvedených pracovišť byl přestupující žák od 1. 9. 2023 přijat, obdržíte v pozvánce, kterou Vám zašleme poštou v nejbližích dnech na adresu uvedenou v žádosti, nebo ji odbržíte osobně na sekretariátu ředitelství školy při podpisu rozhodnutí o povolení přestupu.

Těšíme se na Vás!

Kolektiv pracovníků ZŠ Frýdlant

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.