V dubnu 2023 se opět konala školní pěvecká soutěž Zlatá nota

Mgr. Petr Kozlovský, 16. 4. 2023

V úterý 11. 4. 2023 jsme se po několikaleté pauze způsobené mimo jiné covidovými zákazy sešli společně s žáky a veřejností ve frýdlantském kině na pěvecké soutěži Zlatá nota, která má ve Frýdlantu dlouholetou tradici. Smyslem soutěže je povzbudit malé zpěvačky a zpěváky ke zpívání a vzájemné podpoře. Letošního ročníku se zúčastnilo 26 zpěváků ze všech pracovišť naší základní školy. Výkony soutěžících laskavě a profesionálně hodnotila odborná porota ve složení vynikajících zpěvaček Ester Brožové a Denisy Mikové, které doplnil oblíbený pan učitel Jan Málek, který má za sebou rovněž dlouholetou hudební praxi.

 Žáci a žákyně soutěžili ve 4 kategoriích: v 1. kategorii zpívaly děti z 1. a 2. tříd. Na 1. místě se umístil Dominik Berky s písní Dravci, 2. místo obsadili shodně Veronika Banyaková a Kryštof Kutílek a třetí místa také rovnou obsadily dvě zpěvačky – Kristýna Hamadová a Anežka Vybíralová.

2. kategorii reprezentovaly děti ze 3. – 5. tříd. Se známou českou písní Pátá zvítězila Veronika Poláková, 2. místo získal Zuzana Jedličková a na 3. místě se umístila sestra vítězky Irena Poláková. Tuto kategorii doplnili také dva beatboxeři – Adrian Ferenc a Kryštof Malý, jejichž vystoupení zaznamenalo u publika také velký úspěch.

3. kategorie byla věnována žákům ze 6. tříd, kterých se do soutěžního klání přihlásilo velké množství. Vítězem se stal Ladislav Šorm s oblíbenou písničkou Xindla X V blbým věku, 2. místo si vyzpívala Adéla Bekeová a 3. místo získal Dominik Draslar.

Poslední kategorii tvořili zástupci 7. – 9. tříd. Čekaly nás opravdu krásné výkony tří zpěvaček: Elišky Sochové, která obsadila 2. místo, Kláry Holasové a Nikoly Odehnalové, které se shodně umístily na 1. místě s písněmi Letní ukolébavky a Kráska a zvíře.

Pěvecká vystoupení doplnili další žáci a žákyně bohatým doprovodným programem. K vidění a slyšení bylo strhující gymnastické vystoupení dívek pod vedením paní Marcely Coufalové a Blanky Šorfové, skvělou hru na kytaru a klavír předvedli mladí muzikanti Kryštof Holas a Ilia Zhuravlov, sborově zazpívaly děti pod vedením paní učitelky Jany Runkasové a některé třídy si připravily velmi zdařilá taneční vystoupení.

Během celého programu panovala v sále velmi příjemná atmosféra, děti a rodiče fandili ze všech sil, porota byla k soutěžícím velmi milá a vstřícná. Celou akci zdařile moderovali žáci z 9.E a F a podpořili ji také pan starosta Dan Ramzer a pan ředitel ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant Petr Kozlovský, za což jsme velmi vděční.

Velký dík patří organizátorům soutěže – vyučujícím ZŠ Purkyňova v čele s paními učitelkami Vlaďkou Dančevskou a Janou Močárkovou, panu učiteli Janu Hrdinovi, který se staral o ozvučení a přípravu několika soutěžících ze ZŠ Husova a také paní učitelce Daniele Holasové, která spolu se svými kolegyněmi připravila a doprovodila na klavír žáky ze ZŠ Bělíkova. A nemůžeme zapomenout na velkou pomoc a podporu pana Jana Plíška z frýdlantského kina. Bylo moc milé se takto po několika letech sejít a už teď se některé děti hlásí, že by rády zpívaly i příště 😊.

Vladimíra Dančevská, ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.