Kroužek společenského chování a tance 2022/2023

Marcela Fialová, 22. 3. 2023

V letošním školním roce se Kroužku společenského chování a tance pro žáky 9. tříd zúčastnilo 82 žáků naší školy.

Od prosince do března se v Besedě pod vedením Evy Havlíkové pravidelně žáci scházeli, aby se naučili základům etikety, standartních i latinskoamerických tanců. Se zásadami správného stolování je seznámila v jídelně SŠHL paní Eva Štrosnerová a při společné večeři, kterou jim zde připravili, si mohli získané znalosti vyzkoušet. Zakončením kroužku byl tradičně Ples pro rodiče žáků 9. tříd, který se konal 3. března v Besedě. Absolventi, rozděleni do dvou skupin, ho zahájili předtančením složeným ze šesti tanců. Po společné promenádě, přítomní pedagogové losováním rozdělili hezké ceny mezi žáky. Před tancem deváťáků s rodiči, předvedla své taneční vystoupení závodní dvojice kategorie C ve standartních i latinských tancích Martina Šustrová a Jiří Kavka. Celý večer doprovázela kapela BOHEMIA UNIVERSAL BAND a dokumentoval Facefoto Daniel Dančevský.

Odkaz na všechny fotky z kroužku a plesu byl zaslán na email všem rodičům přihlášených žáků.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.