OZNÁMENÍ O ZVÝŠENÍ CEN STRAVNÉHO PRO DĚTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE OD 1. 3. 2023

Mgr. Petr Kozlovský, 20. 1. 2023

Vážení rodiče,

v souvislosti se změnou vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění, a se zvyšujícími se cenami potravin a energií, jsme nuceni od
1. 3. 2023 zvýšit ceny stravného pro děti v mateřské škole.  Nová výše stravného je následující:

Strávníci do 6 let                                            Strávníci od 7 do 10 let

Přesnídávka      11,-    Kč                               Přesnídávka            12,-    Kč

Oběd                   24,-    Kč                             Oběd                         26,-    Kč

Svačina               10,-    Kč                             Svačina                     11,-    Kč

CELKEM              45,-    Kč                            CELKEM                    49,-    Kč


Pokud hradíte úplatu za stravování dítěte v mateřské škole trvalým příkazem k úhradě, je potřeba částku trvalého příkazu od února 2023 navýšit následovně:

Strávníci ve věkové kategorii do 6 let                         900,- Kč měsíčně

Strávníci ve věkové kategorii od 7 do 10 let              980,- Kč měsíčně


V případě jakýchkoliv dotazů ke změně cen stravného kontaktujte vedoucí stravování MŠ, paní Danu Hančarovou, na telefonu 482 311 696, nebo na
e-mailové adrese dana.hancarova@zsazusfrydlant.cz.

Ve Frýdlantu 20. 1. 2023

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.