Tříkrálová sbírka 2023 ve Frýdlantu

Mgr. Petr Kozlovský, 18. 1. 2023

My tři králové jdeme k vám…

S těmito slovy ze známé koledy jste mohli v uplynulých dnech v ulicích Frýdlantu nebo u vašich dveří spatřit koledníky, kteří vám zazpívali tříkrálovou koledu, popřáli do nového roku, požádali vás o malý příspěvek do kasičky a obdarovali vás drobným dárečkem.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a i tentokrát se do ní zapojili žáci ze ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant v Husově ulici. Koledníkům se podařilo do sedmi kasiček vybrat  krásných 47.149,- Kč. Výtěžek bude věnován dívce s tělesným postižením. Věříme, že vaše štědrost vyvolá na tváři obdarované stejný úsměv jako na tvářích tří králů.

Děkujeme všem, kteří tuto hezkou tradiční akci podpořili. Všem dárcům i koledníkům patří nejen náš velký dík, ale i obdiv. Bez jejich ochoty a nadšení by se tato akce nikdy nemohla uskutečnit. Jsme rádi, že i v letošním roce budeme moci pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.

Renáta Hošová, ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.