Od 1. ledna 2023 působí ve škole školní psycholožka Mgr. Jana Vlková

Mgr. Petr Kozlovský, 18. 1. 2023

Vážení rodiče,
od začátku roku 2023 jsme náš pedagogický tým rozšířili o novou kolegyni, školní psycholožku Mgr. Janu Vlkovou.

Paní Vlková nabízí Vašim dětem a Vám pomoc zejména v těchto případech:

– náročné životní situace (např. vztahové problémy ve škole, v rodině, s vrstevníky; úmrtí blízké osoby apod.),
– psychické problémy (např. úzkostné stavy, fóbie, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, závislosti apod.),
– podpora motivace žáků k učení,
– pomoc při řešení kázeňských problémů žáků ve škole i doma,
– podpora žáků při adaptaci na školní prostředí při přestupu z jiné školy,
– psychologické poradenství pro rodiče.

Školní psycholog je stejně jako ostatní pracovníci školy vázán mlčenlivostí a striktně dodržuje pravidla pro ochranů osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců.

Paní Vlková může s Vašimi dětmi individuálně pracovat teprve až na základě Vašeho předchozího souhlasu. Výjimkou jsou pouze akutní případy, kdy dítě ve škole potřebuje okamžitou psychologickou pomoc a podporu.

V takovém případě budete informováni bezodkladně po vyřešení aktuální krizové situace a poskytnutí prvotní podpory Vašemu dítěti.

Paní psycholožka je Vám a Vašim dětem k dispozici v níže uvedených dnech.

Pondělí  

7:30 – 16:00 hodin

OP ZŠ Purkyňova

Úterý 

7:30 – 14:00 hodin

OP ZŠ Purkyňova

Středa  

7:30 – 16:00 hodin

OP ZŠ Bělíkova

Čtvrtek 

7:30 – 14:00 hodin

OP ZŠ Husova

Pátek 

7:30 – 11:30 hodin

OP ZŠ Husova

Kontaktní údaje:

Telefon: 722 948 305, e-mail: jana.vlkova@zsazusfrydlant.cz

Pokud budete chtít nabízených služeb naší školní psycholožky využít, můžete ji v uvedených časech kontaktovat a domluvit se na termínu osobní schůzky.

Nadále jsou Vám samozřejmě k dispozici také naši výchovní poradci, školní metodici prevence a školní speciální pedagožka. Kontakty na všechny členy školního poradenského pracoviště najdete zde. 


Školní psycholog působí ve škole v rámci projektu „Podpora sociálně znevýhodněných žáků v ZŠ Frýdlant“, ev. č. projektu 0202/PODSKOL/2022, dotační oblast: Implementace Reformy 3.2.2 Národního plánu obnovy.  Financováno Evropskou unií – Next Generation EU.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.