Čím žije naše frýdlantská ZUŠ

Mgr. Petr Kozlovský, 13. 1. 2023

Po období covidových zákazů jsme se s našimi žáky opět vrhli do víru koncertů a nejrůznějších vystoupení. Ihned po nástupu do školy na začátku září úspěšní účastníci loňských soutěží přispěli svým hudebním dílem k programu krajských dožínek koncertem v kostele Nalezení sv. Kříže. Tradičně pak naši mladí hudebníci přivítali spolu s vedením města nové prvňáčky v obřadní síni frýdlantské radnice. Na obou akcích vystoupilo spolu s dalšími malými muzikanty harmonikové trio, které vede náš pan učitel Eduard Himmel. Výuku hry na foukací harmoniku poskytuje naše škola jako jediná v naší zemi a je v tomto směru uniká

Statečnost našeho patrona sv. Václava a potřebu postavit se bezpráví a zastat se přátel jsme si společně připomněli na krásném koncertě v Hejnicích, kde naši žáci vystoupili ve zcela zaplněném chrámu Navštívení Panny Marie dne 29. října.

Nezaháleli jsme ani v říjnu – na Podzimním koncertě se svým rodičům a známým předvedly spolu s ostatními i ty nejmenší děti, které teprve nedávno začaly navštěvovat pěvecký sbor. Celkově to bylo vystoupení, na kterém bylo hodně živo.

Zazpívali si tam zástupci všech našich pěveckých sborů, které vede paní učitelka Lenka Špringlová. Zpěvačky z pěveckého sboru Cantus měly ve dnech 17. – 19. 11. úžasnou možnost zazpívat si jako hosté na celostátní soutěži pěveckých sborů Porta musicae, která se konala v divadle F. X. Šaldy. Podle ohlasů z publika mělo jejich vystoupení velký úspěch. Listopad dále probíhal ve znamení nacvičování a pilování skladeb na sérii adventních a vánočních vystoupení, která se konala nejen ve Frýdlantu, ale i v Novém Městě pod Smrkem a dalších přilehlých obcích.

V pátek 13. 1. se v Jindřichovicích na podporu obnovy kostela Nejsvětější trojice konal velkolepý Novoroční koncert, kde spolu se žáky naší školy vystoupil také smyčcový orchestr Camerata z Liberce pod vedením pana učitele Ištvana Matejči.

Součástí ZUŠ Frýdlant je i swingová kapela s příznačným názvem Swingtet, která je složená převážně z bývalých i současných žáků ZUŠ Frýdlant a jejích učitelů. Ta naši školu i město pravidelně reprezentuje vystupováním na kolonádě v Libverdě i na spoustě dalších akcí v okolí (např. Podzimní muzicírování v Jindřichovicích, Hejnic pro Hejnice atd.). Naposledy si Swingtet zahrál spolu s dalšími jazzovými kapelami na Muzikantském silvestru dne 29. 12. ve frýdlantské Besedě.

V nejbližších dnech nás čeká příprava na účast v celonárodní soutěži ZUŠ, která začne v únoru od okresních a krajských kol až do ústředního kola na konci dubna, to se bude konat v Turnově. V letošním školním roce je vypsaná soutěž v oboru Komorní hra s převahou dechových nástrojů, na které nás tentokrát budou reprezentovat žáci ve hře na příčné i zobcové flétny a doprovázet soutěžící budou žákyně klavírního oboru. Po loňských úspěších našich flétnistek a zpěvaček doufáme, že se ani letos v soutěži neztratíme.

Budeme moc rádi, pokud se i další děti z Frýdlantska stanou součástí naší školy. O tom, jaké obory vyučujeme a jak se přihlásit, vás budeme informovat v některém z jarních čísel Frýdlantského zpravodaje.

Vladimíra Dančevská, Vladimír Hrdina

 

 

 

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.