Informace o změnách výuky paní učitelky Lenky Špringlové v ZUŠ do konce 1. pololetí školního roku 2022/2023

Mgr. Petr Kozlovský, 4. 1. 2023

Vážení rodiče, milí žáci,

paní učitelka Lenka Špringlová, vyučující na ZUŠ Frýdlant, bude bohužel minimálně do konce tohoto pololetí v pracovní neschopnosti.

Od pondělí 16. ledna 2023 bude pokračovat výuka žáků. Výuku hry na flétnu bude vyučovat pan učitel Eduard Himmel (II. patro ZUŠ). Hudební nauku budou vyučovat Jan a Vladimír Hrdinovi podle rozvrhu hodin v učebně hudební nauky v přízemí.

Všechny žáky paní učitelky Špringlové budou uvedení vyučující kontaktovat a informovat o uvedených změnách a případmných změnách v termínech výuky.

Děkujeme všem za pochopení!

Vladimír Hrdina, zástupce ŘŠ pro ZUŠ

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.