Podzimní odpoledne v MŠ Bělíkova

Mgr. Petr Kozlovský, 13. 10. 2022

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 se zahradou MŠ Bělíkova nesly písničky ze známých českých pohádek. Všechny děti a jejich rodiče vítal nápis „Mámo, táto, pojď si se mnou hrát“.

Na startu děti obdržely startovací kartičky. Na všechny pak čekalo 10 úkolů, ve kterých měli spolupracovat nebo naopak poměřit své síly právě rodiče a děti. Nakládali do vozíku šišky, projeli s nimi slalomovou dráhu nebo rodiče chytali do kornoutu šišky, které jim házely děti. Zúčastnili se také netradičního fotbalového utkání s PET lahví místo míče. Děti musely poznávat obrázek, který si rodiče předem vylosovali  a se zavázanýma očima ho nakreslili na tabuli. Soupeřili také v tom, kdo rychleji „zasází“ kytičky na síť a další a další soutěže.

Po splnění na děti čekala sladká odměna, diplom a drobný dárek. Nezapomněly jsme ani na rodiče, kteří měli možnost ochutnat nadýchaný perník nebo tři druhy pomazánek od našich kuchařinek Ivetky a Jiřinky. Na pěkné počasí jsme si počkaly a to se opravdu vydařilo. Proto jsme mohli čtvrteční slunečné odpoledne zakončit i opékáním buřtíků na připraveném ohýnku.

Podzimní odpoledne se opravdu vydařilo. Myslíme, že děti i rodiče odcházeli domů spokojeni.

 za MŠ Bělíkova Nikola Gavendová

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.