Informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

Mgr. Petr Kozlovský, 14. 9. 2022

Milí žáci, vážení rodiče,

pod níže uvedenými odkazy naleznete důležité informace k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023.

Se svými dotazy se můžete obrátit také na výchovné poradce Mgr. Danu Málkovou (pracoviště ZŠ Husova a ZŠ Bělíkova) nebo Ing. Jaroslava Prášila (pracoviště ZŠ Purkyňova).


Stručný průvodce

Stručný průvodce – schéma

MŠMT – termíny přijímacího řízení


Upozornění:

Žáci, kteří se budou hlásit ke studiu ve střední škole do oborů vzdělávání, kde je součástí přijímacího řízení talentová zkouška, musí odevzdat vyplněnou přihlášku ke studiu řediteli střední školy do 30. listopadu 2022.

Předvyplněnou a potvrzenou přihlášku obdrží žáci na základě žádosti ve škole.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.