INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PRO NOVÉ ŽÁKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Mgr. Petr Kozlovský, 23. 6. 2022

Vážení rodiče,

přihlašování nových žáků k odběru obědů ze školní jídelny bude probíhat od pondělí 22. 8. 2022 v úředních hodinách v sídle Školní jídelny Frýdlant, p. o., v ulici Školní 692, Frýdlant. Přihlašování se týká typicky budoucích prvňáčků a budoucích šesťáků, případně žáků jiných ročníků, kteří k nám přestupují k 1. 9. 2022 z okolních škol.

Žáci třídy 5.A, kteří budou od září 2022 přecházet na pracoviště ZŠ Husova a budou mít zájem o odběr obědů ve školní jídělně v ulici Školní, musí nahlásit změnu místa vydávání obědů pracovníkům školní jídelny. Termín pro nahlášení změny je rovněž od 22. 8. 2022.

Bližší informace Vám podají zaměstnanci Školní jídelny Frýdlant na telefonu 482 312 235 nebo na e-mailové adrese skolni.jidelna@mesto-frydlant.cz.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.