INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE A ŽÁKY PŘESTUPUJÍCÍ OD 1. 9. 2022 DO 6. ROČNÍKU ZŠ FRÝDLANT Z OKOLNÍCH ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 6. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

zveme Vás na informační schůzku pro žáky a jejich rodiče, kteří od 1. 9. 2022 přestupují do 6. ročníku ZŠ Frýdlant z okolních základních škol.  Schůzka se bude konat ve čtvrtek 23. 6. 2022 od 16:00 hodin na pracovištích ZŠ Husova 344 a Purkyňova 510, Frýdlant. Schůzka je spojená s prohlídkou školy.

Informaci o tom, na jaké z uvedených pracovišť byl přestupující žák od 1. 9. 2022 přijat, obdržíte v pozvánce, kterou Vám zašleme poštou v nejbližích dnech na adresu uvedenou v žádosti.

Těšíme se na Vás!

Kolektiv pracovníků ZŠ Frýdlant

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.