Zápis do školní družiny budoucích žáků 2. a vyšších tříd na školní rok 2023/2024

Marcela Fialová, 1. 6. 2023

Zápis do školní družiny se týká budoucích žáků 2. a vyšších tříd. Přihlášku si můžete stáhnout na našich stránkách či vyzvednout v kterékoli školní družině od 5.6.2023. Žáci navštěvující školní družinu v tomto školním roce, dostanou přihlášku na školní rok 2023/2024 ve svých odděleních. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat ve školní družině nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do DDM v termínu od 5.6. do 16.6.2023.

Každá přihláška bude opatřena registračním číslem, seznam přijatých žáků do školní družiny, resp. seznam registračních čísel bude vyvěšen v termínu 26.6. až 30.6.2023 na webových stránkách školy www.zsazusfrydlant.cz .

Bližší informace k zápisu.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.