Zápis do školní družiny budoucích žáků 2. a vyšších tříd na školní rok 2022/2023

Marcela Fialová, 1. 6. 2022

Zápis do školní družiny se týká budoucích žáků 2. a vyšších tříd. Přihlášku si můžete stáhnout na našich stránkách či vyzvednout v kterékoli školní družině. Vyplněnou přihlášku můžete odevzdat ve školní družině nebo vhodit do poštovní schránky u vchodu do DDM v termínu od 1.6. do 15.6.2022.

Každá přihláška bude opatřena registračním číslem, seznam přijatých žáků do školní družiny, resp. seznam registračních čísel bude vyvěšen v termínu 20.6. až 24.6.2022 na webových stránkách školy www.zsazusfrydlant.cz .

Bližší informace k zápisu.

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.