Vyhlášení ředitelského volna pro žáky ZŠ Frýdlant v pondělí 13. 6. 2022

Mgr. Petr Kozlovský, 13. 5. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na pondělí 13. června 2022 ředitelské volno. Důvodem je konání vzdělávacího semináře pro všechny členy pedagogického sboru.

Děkujeme za pochopení!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.