OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ZVLÁŠTNÍHO ZÁPISU DO MŠ FRÝDLANT PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023 PRO DĚTI – CIZINCE Z UKRAJINY

Mgr. Petr Kozlovský, 12. 5. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání  ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта)


Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка, jejíž činnost vykonává Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec, příspěvková organizace, oznamuje místo a termín konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb.,  do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:


Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.


Termín zápisu / Дата та час запису: středa 15. 6. 2022 od 15:00 do 17:00 hodin

Середа, 15 червня 2022 р. з 15:00 до 17:00

Místo zápisu / Місце запису: školní jídelna základní školy Purkyňova 510, 464 01  Frýdlant


Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně přílohy 2022_2023 UA

Oznámení o konání zvláštního zápisu pro děti_cizince pro školní rok 2022_2023

Kritéria pro přijetí dětí_cizinců k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022_2023


Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

  1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31. 8. 2022 věku 5 let.

     У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

     Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,

     заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу

b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

     документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

     документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31. 8. 2022 5 let)

     довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років).

Formuláře žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a formulář vyjádření dětského lékaře
o povinném očkování dítěte jsou k dispozici ZDE, nebo si je můžete vyzvednout v sekretariátu ředitelství školy, Purkyňova 510, Frýdlant.

Бланки заяви про зарахування дитини до дошкільної освіти та бланк заяви педіатра про обов’язкову вакцинацію дитини ТУТ, або забрати в секретаріаті дирекції школи, Пуркьонова 510, Фридлант.

  1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями

V /м. Frýdlantu      dne/дата 12. 5. 2022

Mgr. Bc. Petr Kozlovský, ředitel školy

Директор дитячого садка

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.