INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ PŘESTUPUJÍCÍCH DO 6. ROČNÍKU ZŠ FRÝDLANT OD 1. 9. 2022

Mgr. Petr Kozlovský, 10. 5. 2022

Vážení rodiče,

od pondělí 9. května 2022 je možné podávat žádosti o povolení přestupu žáka z jiné základní školy do 6. ročníku ZŠ Frýdlant pro školní rok 2022/2023.

Formulář žádosti o přestup najdete zde, případně si ji můžete stáhnout na webových stránkách naší školy v sekci Tiskopisy ke stažení.

Vyplněnou žádost, prosím, vlastnoručně podepište a společně s prostou kopií rodného listu dítěte zašlete na adresu školy:

Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec – p. o.

Purkyňova 510

464 01  Frýdlant

Žádost můžete po předchozí telefonické dohodě na telefonu 482 312 197  podat také osobně na sekretariátu ředitelství školy, Purkyňova 510, Frýdlant. V případě jakýchkoliv dotazů
k přestupu žáků kontaktujte prosím sekretariát školy na uvedeném telefonním čísle.

Pořadí přijatých žádostí nemá vliv na rozhodnutí ředitele školy o povolení přestupu.

V druhé polovině června 2022 plánujeme pro Vás a Vaše děti informační schůzku spojenou s prohlídkou školy. O termínu konání schůzky Vás budeme informovat.

Těším se na Vás!

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.