ÚSPĚCHY ŽÁKŮ ZUŠ FRÝDLANT

Mgr. Petr Kozlovský, 20. 4. 2022

Tři dlouhé roky nedovolila epidemie Covidu pořádat soutěže Základních uměleckých škol, které každý rok vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Letos jsme se konečně dočkali. Od února probíhala okresní a krajská kola soutěže v sólovém a komorním zpěvu a ve hře na dechové nástroje. V dobách před Covidem dosahovali vždy žáci ZUŠ Frýdlant vynikajících výsledků a přiváželi pravidelně ceny i z celostátních kol soutěže. Měli jsme proto obavy, zda tomu tak bude po dlouhé přestávce i letos. Výsledky překonaly všechna očekávání. Velký dík za práci si zaslouží samozřejmě především soutěžící, poctivě pracovali mnoho měsíců před zahájením soutěží, obětovali přípravě nekonečně mnoho hodin. S nimi pracovali stejně intenzivně jejich učitelé a klavírní doprovazeči. Mnoho svého vzácného času museli také obětovat vstřícní, chápaví a trpěliví rodiče. Všem je třeba poděkovat.

 Žáci ZUŠ Frýdlant, kteří začali soutěž v okresních kolech, vyhráli všechny své kategorie a postoupili do krajských kol. Ta se konala v ZUŠ Liberec (dechové nástroje) a ZUŠ Turnov (zpěv). V krajských kolech rozhodovaly poroty složené z předních hudebních pedagogů ZUŠ a profesorů konzervatoří z Teplic, Pardubic a Prahy. V některých kategoriích bylo uděleno i více prvních míst. O postupu potom rozhodoval počet získaných bodů. Členy krajských porot byla i řada učitelů ze ZUŠ Frýdlant. Lenka Špringlová (Liberec), Vladimíra Dančevská (Turnov), Eduard Himmel (Liberec, Kolín), Olesia Volíčková (Česká Lípa – soutěž smyčcových orchestrů). Členství a předsednictví v porotách je významným oceněním práce našich učitelů.


První krajské kolo se konalo v Turnově, zde se soutěžilo v oborech sólový a komorní zpěv. Vyučuje Vladimíra Dančevská:

Sólový zpěv

Klára Formánková I. místo

Karolína Semerádtová I. místo

Josefína Svěrčinová I. místo s postupem do celostátního kola v Turnově

Viktorie Svěrčinová I. místo s postupem do celostátního kola v Turnově

Komorní zpěv

Josefína a Viktorie Svěrčinovy I. místo s postupem do celostátního kola v Turnově

Náročné klavírní doprovody skvěle zvládla paní Hanna Zhuravlová.


V Liberci probíhala soutěž krajského kola ve hře na všechny dechové a bicí nástroje. Vyučuje Lenka Špringlová:

Hra na příčnou flétnu

Tereza Málková I. místo s postupem do celostátního kola v Praze

Kateřina Mrázová I. místo s postupem do celostátního kola v Praze

Tereza Čepelíková II. místo

Příčné flétny opět doprovázela na klavír paní Hanna Zhuravlová.

Vyučuje Eduard Himmel:

 Hra na zobcovou flétnu

Hana Špidlová I. místo s postupem do celostátního kola v Praze

Vyučuje Kamil Farský:

Hra na saxofon

Eliška Kožáková II. místo

Zobcovou flétnu a saxofon doprovázel na klavír Vladimír Hrdina.


Termíny a místo konaní Celostátních kol:

Celostátní kolo v sólovém a komorním zpěvu – ZUŠ Turnov

  1. 4. 2022 – 1. 5. 2022

Celostátní kolo ve hře na dechové nástroje – ZUŠ Jana Hanuše Praha 19. 5. 2022 – 22. 5. 2022


Jen tak, jakoby mimochodem odjely naše  pěvecké sbory na Krajské kolo 31. celostátní přehlídky školních pěveckých sboru. Přehlídka není soutěžní. Pěvecké sbory jsou pouze rozděleny do tří výkonnostních pásem. Zlatého, Stříbrného a Bronzového.

V Jablonci nad Nisou, v krásném prostředí divadla a pod vedením Lenky Špringlové se hlavní pěvecký sbor ZUŠ Frýdlant Carmína umístil ve Zlatém pásmu. Přípravný sbor Carmínka byl v Bronzovém pásmu.

„Zlatá“ Carmína byla pozvaná na Koncert vítězů, který také pořádá Jablonec nad Nisou. Oba sbory doprovázela na klavír opět Hanna Zhuravlová.

Tak nám ještě chvíli držte palce!

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.