Úspěchy našich žáků v krajském kole soutěže v ruském jazyce

Mgr. Petr Kozlovský, 18. 3. 2022

V pondělí 14. března 2022 se v DDM Větrník v Liberci konalo krajské kolo soutěže v ruském jazyce. Naši školu reprezentovali žáci 9. B, kteří ve školním kole obsadili 1. až 3. místo a automaticky postoupili do krajského kola soutěže.

Letos se krajského kola zúčastnili žáci základních škol a gymnázií z Turnova, Mimoně a Frýdlantu. Účastníci předvedli své dovednosti v porozumění mluveném textu a konverzaci s porotou na zvolené téma.

Rozsah slovní zásoby a náročnost proslovu ukázali při popisu obrázku.

Káťa Krubnerová obsadila krásné 2. místo a na 5. místě se umístily Natálie Starová a Tereza Kančiová.

Děkujeme dívkám za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně úspěchů!

 

Ilona Gurdžjanová ZŠ Frýdlant

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.