INFORMAČNÍ ONLINE SCHŮZKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Mgr. Petr Kozlovský, 28. 1. 2022

Vážení rodiče,

v příštím týdnu se uskuteční online informační schůzka k přijímacímu řízení ke studiu na střední škole.

Pro pracoviště ZŠ Purkyňova proběhne schůzka v pondělí 31. 1. 2022 od 15:30 hodin a pro pracoviště ZŠ Husova a ZŠ Bělíkova ve čtvrtek 3. 2. 2022 od 15:30 hodin.

Online setkání se uskuteční prostřednictvím žákovských účtů v MS Teams. Odkaz na schůzku byl zaslán žákům do nově vytvořené skupiny s názvem ,,Přijímací řízení“ v MS Teams.

Těšíme se na Vás!

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.