UPOZORNĚNÍ NA NEDOVOLENÉ UŽÍVÁNÍ NIKOTINOVÝCH SÁČKŮ, tzv. LYFTŮ, NĚKTERÝMI ŽÁKY ŠKOLY

Mgr. Petr Kozlovský, 25. 1. 2022

Vážení rodiče,

v poslední době bohužel stále častěji ve škole řešíme případy užívání nikotinových sáčků, také též „Lyftů“, některými žáky naší školy. Věková hranice uživatelů se neustále snižuje. Případy užívání evidujeme bohužel již na 1. stupni ZŠ.

Proto Vám představujeme bližší informace k uvedené problematice  a žádáme Vás o spolupráci při předcházení možnému držení a užívání těchto návykových látek Vašimi dětmi.


Co nikotinové sáčky jsou a jaká je jejich dostupnost?

 • V podstatě jde o malé polštářky s ochucenou nikotinovou náplní umisťované pod horní ret.

 • Zde je lze nechat 15-30 minut, a po tuto dobu se uvolňuje nikotin a příchutě, které jsou absorbovány ústní sliznicí v dásni.

 • V místě aplikace se dostaví účinek v podobě jemného brnění.

 • Tyto sáčky není třeba žvýkat a následně odplivovat, jako je tomu u žvýkacího tabáku.

 • Obsah nikotinu v jednom sáčku odpovídá přibližně 1 cigaretě a více (dle typu až 15 mg nikotinu/sáček)

 • Protože nikotinové sáčky neobsahují tabák, není jejich prodej regulován, jsou zpravidla běžně dostupné i dětem mladším 18 let.

 • Sáčky se prodávají v balení po 18-20 kusech, cena se pohybuje okolo 110,- Kč za 1 balení.

 • Volně prodejné jsou tyto výrobky i na internetu. V e-shopu stačí pouze formálně potvrdit, že je kupující starší 18 let.

 • Sami výrobci uvádí, že se jedná o návykovou látku s riziky užívání.


Zdravotní rizika

Nikotin obsažený v sáčcích může způsobovat následující zdravotní rizika:

 • zvýšená tepová frekvence (tachykardie)

 • neklid, podrážděnost

 • únava

 • pocení

 • žízeň

 • závrať

 • nevolnost

 • poškození trávicího traktu při dlouhodobém užívání a občasném polknutí

 • zápach z úst

 • zubní kaz

 • výskyt bílých či světle šedých skvrn v dutině ústní (leukoplakie)


Zdroje:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Nikotinov%C3%BD_s%C3%A1%C4%8Dek

https://www.denik.cz/cesi-a-zavislosti-koureni/zradne-nikotinove-sacky-nepodlehaji-zakonne-regulaci-a-mohou-vest-k-zavislosti-2.html


Žáci školy budou úměrně svému věku třídními učiteli poučeni o rizicích a nebezpečí užívání nikotinových sáčků v rámci třídnických hodin. Velmi uvítáme, pokud uvedenou problematiku prodiskutujete s Vašimi dětmi i doma.

V případě, že se o případu užívání nebo nošení nikotinových sáčků konkrétními žáky do školy dozvíte, informujte, prosím, třídní učitelku/třídního učitele, kteří ve spolupráci se školním metodikem prevence a výchovným poradcem budou nahlášený případ obratem řešit.  

Pro úplnost uvádíme, že držením nebo užíváním nikotinových sáčků a dalších návykových látek ve škole se žák dopouští porušení školního řádu. 


Pokud budete mít k uvedené problematice jakékoliv dotazy, můžete se obrátit na školní metodiky prevence Mgr. Jitku Šormovou (pracoviště ZŠ Purkyňova), Mgr. Vojtěcha Blažka (pracoviště ZŠ Husova) a Mgr. Zdeňku Kozlovskou (pracoviště ZŠ Bělíkova).

Děkujeme Vám za spolupráci!


 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.