V druhém pololetí školního roku 2021/2022 otevírá Dům dětí a mládeže 2 nové kroužky.

Mgr. Petr Kozlovský, 17. 1. 2022

Milí žáci, vážení rodiče,

od začátku 2. pololetí školního roku 2021/2022 otevírá DDM Frýdlant dva nové zájmové kroužky – TURISTICKÝ a HISTORICKÝ KROUŽEK. Bližší informace najdete na stránce zájmové kroužky a přiložených plakátech. Po kliknutí na plakát se text zvětší.

Informovat se můžete také u vedoucí DDM Frýdlant, paní Marcely Fialové, na telefonu 737 336 715 nebo na e-mailové adrese marcela.fialova@zsazusfrydlant.cz.

Těším se na vás!

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.