Preventivně edukativní program „Dobronauti – zpátky v čase“

Mgr. Petr Kozlovský, 19. 12. 2021

Žáci všech tříd 4. ročníku a jedné třídy 5. ročníku naší školy se od září do prosince 2021 pravidelně účastnili preventivě-edukativního programu „DOBRONAUTI – ZPÁTKY V ČASE“. Program byl finančně podpořen Libereckým krajem v rámci Dotačního programu LK – program 4.3 Specifická primární prevence rizikového chování.

V rámci programu prošly všechny paní učitelky 4. ročníku a školní metodici prevence v srpnu 2021 úvodním metodickým školením. Od září 2021 se všichni čtvrťáci se svými třídními učitelkami zapojovali pravidelně každý týden do „tajných misí“. Jejich cílem bylo společně pomoci vyřešit týmu Dobronautů nejrůznější problematické vztahové situace, se kterými se mohou ve svých třídách potkávat. Pomocníkem jim byly hrací karty a multimediální ukázky z dílny týmu Dobronatů, které škola v rámci programu získala.

Výhodou je, že s koncem tohoto roku naplánované mise Dobronautů nekončí, je možné v nich ve třídách i nadále pokračovat. Celou preventivní hru plánujeme používat opakovaně i v dalších letech.

 

Mgr. Zdeňka Kozlovská, školní metodik prevence

 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.