Využití přírodovědné učebny na pracovišti ZŠ Husova v roce 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 16. 12. 2021

V letošním roce naši žáci využívali přírodovědnou učebnu vybudovanou v rámci projektu města Frýdlant číslo CZ.06.2.67/0.0./0.0./16_063/0003911, která nese oficiální název „Vybudování přírodovědné učebny na ZŠ Husova ve Frýdlantu“ hlavně na pravidelnou výuku fyziky, přírodovědy a chemie na II. stupni základní školy.

Každý týden se zde scházely děti z badatelského klubu „Zábavná věda“, aby si vyzkoušely pomocí jednoduchých praktických pokusů fyzikální zákony, a děti z kroužku „Konstrukce a robotika“, které sestavovaly různé modely ze stavebnic Fischertechnik, pracovaly také s tablety a učily se základy blokového programování.

Na podzim probíhaly v učebně workshopy pro žáky Základní školy speciální, Frýdlant, na téma „stavebnice a ozobot“. Žáci si prohlédli učebnu, vystavené modely a vyzkoušeli si programovat pomocí barevných čar robotické hračky – ozoboty. Výuku se stejnou tématikou si vyzkoušeli i žáci našich 3. tříd.

listopadu se uskutečnil seminář pro pedagogy na téma „Tipy pro oživení výuky s IQ LANDIÍ“, kterého se mohli zúčastnit učitelé z celého frýdlantského výběžku. Pracovníci IQlandie představili různé stavebnice a robotické hračky pro výuku informatiky a předvedli jednoduché pokusy s různými fyzikálními tématy, které se dají využít ve výuce na I. i II. stupni základní školy.

Marcela Fialová, ZŘŠ pro volnočasové aktivity 

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.