INFORMACE K PREVENTIVNÍMU TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ NA COVID-19 od 22. 11. 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 17. 11. 2021

AKTUALIZACE 21. 11. 2021

INFORMACE O POKRAČUJÍCÍM SCREENINGOVÉM TESTOVÁNÍ ŽÁKŮ ZŠ PO 29. 11. 2021 

Vážení rodiče,

Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo Mimořádným opatřením č. j.: MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN ze dne 20. 11. 2021 o prodloužení preventivního testování žáků ZŠ na COVID-19 i po 29. 11. 2021.

– Zatím není stanoveno konkrétní datum ukončení testování.
– Jak jsme Vás již informovali, bude testování žáků ZŠ probíhat 1x týdně, a to vždy v pondělí počínaje zítřkem 22. 11. 2021.
– Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí, provede se testování první vyučovací den v týdnu.
– Pokud se žák v určený den v týdnu testování nezúčastní, bude otestován ihned po návratu do školy.
– Výjimky z testování a další související informace zůstávají v platnosti beze změn.

Nemění se také hygienická opatření související s provozem školy (pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest, větrání, dezinfekce prostor školy atd.).

Text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví najdete zde.


17. 11. 2021

Vážení rodiče,

dne 12. 11. 20211 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne v pondělí 22. a 29. listopadu 2021 testování žáků základních škol na onemocnění covid-19.


A. Testování


B. Testování se nemusí účastnit žáci, kteří doloží potvrzení, že:

  1. jsou očkováni proti onemocnění covid-19 a doloží to národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; nebo

  2. prodělali laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace a od prvního pozitivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní; nebo

  3. absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami na oficiálním odběrovém místě rychlý antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem.

Potvrzení o tom, že se žák nemusí účastnit testování z jednoho z výše uvedených důvodů, doloží jeho zákonný zástupce škole – třídnímu učiteli v písemné nebo elektronické podobě dne 18. 11. nebo 19. 11. 2021, nejdéle však do pondělí 22. 11. 2021 do 7:30 hodin.

Z předloženého potvrzení musí být zcela jasné, o jakého žáka se jedná (jméno, příjmení, datum narození), z jakého shora uvedeného důvodu se nemusí testování účastnit a identifikátor toho, kdo potvrzení vydal.

Jako potvrzení nestačí SMS o pozitivním výsledku PCR testu, který zasílají odběrová místa.


C. Výsledek testování


D. Neúčast žáka na testování


Provoz všech pracovišť základní školy se řídí platnými bezpečnostními a hygienickými pravidly pro provoz škol a školských zařízení.


E. Doplňující informace a materiály k testování žáků  

Informace pro rodiče k testování 22. a 29. 11. 2021

https://www.edu.cz/msmt-vydalo-informace-pro-skoly-a-skolska-zarizeni-k-testovani-v-terminech-22-a-29-listopadu-2021/

Text Mimořádného opatření MZDR ČR ze dne 12. 11. 2021


V případě jakýchkoliv dotazů k testování a provozu školy se můžete obracet na ředitele školy Mgr. Bc. Petra Kozlovského na telefonu 602 443 206 nebo na zástupce ředitele pro pracoviště ZŠ Husova a Bělíkova Mgr. Danu Málkovou na telefonu 739 246 826 a pro pracoviště ZŠ Purkyňova na Ing. Jaroslava Prášila na telefonu 731 191 524.

Děkujeme za spolupráci.

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.