VYHLÁŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA PRO ŽÁKY PRACOVIŠTĚ ZŠ PURKYŇOVA, FRÝDLANT V ÚTERÝ 16. 11. 2021

Mgr. Petr Kozlovský, 8. 11. 2021

Vážení rodiče,

v souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na úterý 16. 11. 2021 ředitelské volno pro žáky pracoviště ZŠ Purkyňova, Frýdlant. Mimo provoz bude také školní družina a některé odpolední volnočasové aktivity v DDM. Uzavřená zůstane pro veřejnost rovněž kancelář ředitelství školy. 

Důvodem je předem ohlášené přerušení dodávky elektrické energie pro zmiňovaná pracoviště v době od 7:00 do 15:00 hodin. S ohledem na nízké venkovní teploty by nebylo možné pro žáky zajistit dostatečný tepelný komfort a správné osvětlení v učebnách a dalších prostorách školy.

Pracovišť ZŠ Bělíkova a ZŠ Husova včetně příslušných pracovišť školní družiny se ředitelské volno netýká, žáci se budou učit podle běžného rozvrhu hodin.

Obědy ve školní jídelně budou mít žáci ZŠ Purkyňova automaticky odhlášené.

Pro žáky ZŠ Purkyňova nebude v úterý 16. 11. 2021 k dispozici školní družina.

Žáci z pracovišť ZŠ Bělíkova a ZŠ Husova, kteří navštěvují odpolední družinu v DDM, půjdou v úterý 16. 11. 2021 výjimečně do odpolední družiny na pracoviště ŠD své školy (žáci ZŠ Husova do ŠD v ulici Školní; žáci ZŠ Bělíkova zůstanou v ŠD na pracovišti Bělíkova).

Některé odpolední volnočasové kroužky DDM budou zrušeny. Informace předá přihlášeným žákům vedoucí DDM, paní Marcela Fialová.

Děkuji za pochopení, přeji Vám hezký začátek týdne!

Mgr. Bc. Petr Kozlovský

ředitel školy

Vyrobeno Pinn computers s.r.o.